Avís Legal

Nota legal

Aquest lloc web i el seu domini corresponen a:

Agència de Desenvolupament del Berguedà

CIF: ‎ P5826801B
Direcció postal: Carrer Barcelona 49, 1r / 08600 Berga
Correu electrònic: agencia@adbergueda.cat

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de l’Agència. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts que corresponen o bé a l’Agència, o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. L’Agència es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

La informació administrativa facilitada per mitjà d’aquest web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats preceptivament als diaris oficials, l’edició oficial dels quals és l’única que té plena validesa legal..

L’escut oficial de l’Agència i els altres dissenys i logotips que identifiquen a l’Agència o als seus serveis i activitats, només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia de l’Agència, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives d’altres persones o institucions que compten amb el suport explícit de l’Agència.

Quan sigui exigible legalment, les comunicacions que faci l’usuari del web es faran mitjançant un sistema de comunicació “entorn segur”. L’usuari pot verificar en qualsevol moment si es troba en un “entorn segur” tot verificant l’existència d’un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.

L’Agència informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes serà la estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

L’Agència no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Agència. Quan sigui raonablement possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

L’Agència es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’Agència no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing).

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats corresponents els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.