El Berguedà, la comarca barcelonina que creix més moderadament el 2022

La recuperació econòmica iniciada l’any 2021 a la província de Barcelona després de la pandèmia es va consolidar al llarg del 2022: bona part dels indicadors van recuperar els nivells previs a la crisi de Covid-19 i, fins i tot, alguns els van superar, evidenciant una fase expansiva de l’economia. Així ho indica l’Informe econòmic local de la província de Barcelona 2023, elaborat per la Diputació de Barcelona i que analitza les dades de l’any 2022 per a la província de Barcelona i cadascuna de les seves comarques.

En el cas del Berguedà, l’evolució dels indicadors socioeconòmics l’any 2022 resulta positiva en conjunt, malgrat que el seu dinamisme econòmic és el més moderat entre totes les comarques de la provínciaL’evolució de l’atur és positiva, ja que es redueix un 4,9% (més que a la província, on cau el 4,3%), i destaca especialment la baixada entre les persones de 30 a 44 anys (-7,2%), i entre la població amb nacionalitat estrangera (-7,3%). Tot i això, la taxa d’atur, del 9,7% es manté per sobre de la provincial (9,3%).

Pel que fa a l’ocupació registrada resident, el Berguedà és la comarca on s’incrementa de forma més moderada, un 1,4% (2,6% a la província). En relació amb els llocs de treball, es registra una lleugera pèrdua d’un 0,9%, que contrasta amb l’increment provincial (3,0%), i cau tant el treball autònom com l’assalariat. Entre els subsectors que creixen en aquest període destaquen les activitats relacionades amb la construcció. El comportament és similar pel que fa al teixit empresarial, que es redueix un -1,7% en un any.

Resultats per comarques

La població ocupada registrada va créixer el 2022 a totes les comarques de la província. El creixement més destacat es va donar al Barcelonès (3,2%), seguit del Bages (2,8%) i el Garraf (2,7%). Les comarques que van presentar un dinamisme més moderat van ser el Berguedà (1,4%) i Osona (1,6%). A la majoria de les comarques la població ocupada registrada ha estat més dinàmica entre les dones que entre els homes, amb majors increments de l’ocupació femenina, a excepció del Berguedà i el Bages.

El nombre de llocs de treball va créixer al conjunt de la província, però no de forma tan extensiva entre totes les comarques. Es van produir increments de llocs de treball superiors al 3% interanual a cinc de les dotze comarques, amb l’Anoia (3,6%), el Baix Llobregat (3,5%) i Osona (3,4%) com a casos més representatius, però es va experimentar un sensible descens a dues comarques: el Berguedà (-0,9%) i el Moianès (-0,2%).

La població aturada registrada (persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya) va disminuir a pràcticament totes les comarques de la província de Barcelona, especialment a l’Anoia, amb una reducció del 7,2%. A aquesta comarca la segueixen el Maresme i el Baix Llobregat (amb taxes de variació respectives del -6,7% i -6,0%). A diferència de la resta, Osona va ser l’única comarca que va patir un lleuger augment del nombre de persones aturades registrades (0,3%).

El nombre de beneficiaris de prestacions va créixer a totes les comarques sense excepció: al conjunt de la província va augmentar el 3,0%.

Es manté la reactivació econòmica

Passant a observar l’avançament de dades del 2023, l’ocupació estimada creix el 3,9% interanual a la província de Barcelona en el segon trimestre del 2023, accelerant el ritme de creixement respecte al primer trimestre de l’any (2,0%). El nombre de llocs de treball a la província presenta un creixement continuat en aquest període (2,9%: 75.475), impulsats sobretot pel treball assalariat (3,4%), mentre el treball autònom continua estancat (0,1%). La caiguda interanual de l’atur estimat a la província ha estat del -4,0% (-10.400), amb les xifres més baixes des de l’any 2008. La taxa d’atur estimat manté la tendència a la baixa i se situa en el 8,6%.

Per comarques, destaquen les caigudes del nombre d’aturats registrats interanualment al Lluçanès (-15,1%), el Berguedà (-4,8%) i el Baix Llobregat (-4,4%). Al conjunt de la província la caiguda ha estat del -1,2%. Pel que fa a l’ocupació, les comarques del Lluçanès i del Barcelonès són les més dinàmiques (creixements del 12,2% i del 3,1% respectivament).

En relació amb el nombre d’empreses, encara no s’ha arribat a recuperar les xifres anteriors a la pandèmia, però es manté un suau ritme de creixement. Durant el segon trimestre de 2023 el nombre d’empreses a la província ha crescut el 0,3% respecte del mateix període de 2022: el Lluçanès i el Barcelonès és on hi ha crescut més intensament (3,8% i 0,8% respectivament). Pel que fa als llocs de treball, de nou el Lluçanès (9,1%), el Vallès Occidental (5,9%), l’Alt Penedès (4,3%) i Osona (4,0%) mostren els creixements més elevats.

PER NACIÓ, Berga | 18 d’octubre de 2023 a les 12:00

 

Nova convocatòria d’ajuts per afavorir l’autoocupació de joves
El Berguedà disposarà de 14 parcel·les noves a la zona industrial d’Olvan Rocarodona