Cooperatives i economia social

Trets característics de les cooperatives i l'economia social

Una cooperativa és una empresa formada per un grup de persones que s’associen de manera voluntària amb l’objectiu de satisfer necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes, mitjançant la gestió democràtica i la propietat conjunta de l’empresa.

Les cooperatives es basen a uns certs principis i valors compartits per les persones membres, que fan que siguin projectes més arrelats al territori i compromeses amb la comunitat de la qual son membres. Aquests criteris, segons la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, són:

 1. Adhesió voluntària i oberta
 2. Gestió democràtica entre les persones sòcies de la cooperativa 
 3. Participació econòmica
 4. Autonomia i independència
 5. Educació formació i informació
 6. Cooperació entre cooperatives – Intercooperació
 7. Interès per la comunitat

Existeixen molts tipus de cooperatives, segons l’activitat econòmica realitzada i les seves persones sòcies es poden classificar generalment com:

 • De treball: treballadores que s’associen per aportar treball i produir béns o serveis per a terceres persones o empreses amb l’objectiu de satisfer les seves necessitats de feina a través de la creació d’un lloc de treball digne
 • De consum: persones consumidores d’un bé o serveis, que s’associen per adquirir conjuntament béns i serveis en les millors condicions possibles. Són exemples coneguts els grups de consum local de producte agroecològic, o les de consum energètic entre d’altres.
 • De serveis: persones professionals o empreses que s’associen per aconseguir bens o serveis que facilitin la seva activitat professional. Com per exemple les de distribució logística
 • Integrals: És una cooperativa formada per altres cooperatives de diferents classes, on queden representats els interessos i les necessitats de les diferents sòcies que la formen.

Existeixen altres tipus de cooperatives, com les de crèdit, habitatge, o agràries. A continuació, us deixem diferents guies sobre els tipus de cooperatives existents i els processos de constitució:

Guia pràctica del procés de constitució d’una empresa cooperativa

La cooperativa és un model viable i transformador a l’hora d’emprendre, crear i fer créixer una empresa. Les seves característiques -paper central de les persones, cooperació, arrelament al territori i compromís social- la fan especialment indicada en el context social i econòmic del segle XXI, ja que fa compatible l’efecte econòmic amb un impacte social positiu.

En aquesta guia creada pel Programa d’Economia Social trobaràs tot el procés necessari per a la seva constitució com els estatuts, el reglament de règim intern i altres aspectes importants en el procés de creació del vostre projecte col·lectiu.

Enllaços d'interès

Des de l’ADBerguedà, portem un llarg recorregut en el suport a la creació de projectes de l’economia social i en format cooperatiu, conjuntament amb l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

Per saber-ne més i desenvolupar la vostra idea i model de negoci, així com les possibles vies de finançament disponibles contacta amb el Servei d’Empresa de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. Demana hora als nostres tècnics clicant aquí.